Training/coaching NT2/ dyslexie

Wanneer je ouders niet uit Nederland komen waardoor de Nederlandse taal niet je moederstaal is, dan kan de Nederlandse taal wellicht regelmatig vraagtekens oproepen?De Nederlandse taal is absoluut niet makkelijk, zelfs niet voor mensen die hier al lang inclusief (voor)ouders geboren en getogen zijn.

Talen(T)plus kan ervoor zorgen dat jouw niveau op het gebied van Nederlands snel stijgt of dat er twijfel is of je last hebt van dyslexie. Vaak wordt dyslexie bij allochtone Nederlands niet onderkent, omdat leerkrachten een achterstand in taal al snel wijten aan het feit dat Nederlands een tweede taal is.

Talen(T)plus kan geen diagnose op dyslexie stellen, maar kan je bij twijfel wel doorverwijzen naar een erkend bureau bij jou in de buurt. Er bestaan 6 soorten van dyslexie, regelmatig is er sprake van een combinatie van diverse vormen. Om op een juiste wijze remedial teaching aan te kunnen bieden, is het belangrijk te weten van welke vorm(en) van dyslexie sprake is.

  1. perceptuele dyslexie
  2. linguale dyslexie
  3. visuele dyslexie
  4. auditieve dyslexie
  5. eidetische dyslexie
  6. dysfatische dyslexie

Doelgroep:

  • Mensen waarbij de Nederlandse taal niet hun moedertaal is.
  • Mensen die twijfelen of ze last hebben van dyslexie.

Trainingsdagen:  In overleg omdat deze afhankelijk zijn van het niveau en het beoogde einddoel.