Basiskennis grammatica en zinsopbouw

Nederlands is  een lastige taal en kent veel verschillende regels en uitzonderingen. Mocht u de spellingregels goed willen toepassen, dan zal u  enige grammaticale kennis moeten hebben. Ook binnen het onderwijs wordt regelmatig de Nederlandse taal door vakdocenten niet goed toegepast.

Dat is waarschijnlijk één van de redenen waardoor leerlingen veelvuldig een stempel van dyslexie krijgen, terwijl ze eigenlijk gewoon onvoldoende onderwezen zijn in de Nederlandse taal.

Via deze training kunt u uw taalkennis bijspijkeren of weer opfrissen.

Doelgroep:

Medewerkers en onderwijskrachten die veel moeten schrijven of teksten van anderen moeten corrigeren.

Wat komt er tijdens de training aan de orde:

De enkelvoudige zin:

 • Persoonsvorm
 • Onderwerp
 • Werkwoordelijk gezegde
 • Naamwoordelijk gezegde
 • Lijdend voorwerp
 • Meewerkend voorwerp
 • Voorzetselvoorwerp
 • Bijwoordelijke bepaling
 • Bijvoeglijke bepaling

De woordsoorten:

 • Zelfstandig naamwoord
 • Bijvoeglijk naamwoord
 • Telwoord
 • Werkwoord
 • Lidwoord
 • Voornaamwoord
 • Bijwoord
 • Voorzetsel
 • Voegwoord

Training: 1 dag