Columns of een artikel schrijven.

Onder de naam Blanda Mama schrijf ik wekelijks een column voor een Deventerse weekkrant. Vaak gaat mij dit makkelijk af, maar soms kan zo’n stukje schrijven ook als een soort bevalling aanvoelen. Dit komt omdat een goede column aan een aantal eisen moet voldoen.

Een column is een met regelmaat verschijnend, kort stukje proza, vroeger ook wel cursiefje genoemd. De schrijver ventileert zijn/haar mening in een bepaald aantal woorden. Een column is soms vergelijkbaar met een artikel.  Wil je een goede column schrijven, dan moet je weten hoeveel woorden een tekst mag bevatten en hoe je hoofdzaken van bijzaken weet te onderscheiden. Een column bevat vaak kritische of grappige elementen en is daardoor soms vergelijkbaar met een blog.

  • Voor het schrijven van een goede column/interessant artikel, moet men op z’n minst begrijpen hoe beeldspraak (vb: metafoor) of hoe stijlfiguren (vb: pleonasme) werken.
  • Korte uitleg hoe men een column en/of videoboodschap kan publiceren.
  • Voor jezelf duidelijk weten aan welke eisen de column moet voldoen. Wat wil je precies uitdragen?
  • Een groepsopdracht

Doelgroep:

  • Mensen die onder andere voor een wijkblad, schoolkrant, club, etc. regelmatig een redactioneel stuk(je) moeten inleveren.

Training:

1 dagdeel individueel, kan aanvullend uitgebreid worden naar één volledige dag met de basisprincipes nieuwe spelling en grammatica.

1 dag, wanneer er sprake is van een groep.