Nieuwe spelling

Tegenwoordig zijn er helaas nog maar weinig mensen die de Nederlandse taal goed beheersen. Nederlands is ook best een lastige taal en kent veel verschillende regels en uitzonderingen. Tijdens de invoering van de nieuwe spelling is het er niet makkelijker op geworden. Het is dus logisch dat u soms twijfelt of u de regels goed toepast.

Ook binnen het onderwijs wordt regelmatig de Nederlandse taal door (vak)docenten niet goed toegepast.

Dat is waarschijnlijk één van de redenen waardoor leerlingen veelvuldig een stempel van dyslexie krijgen, terwijl ze eigenlijk gewoon onvoldoende onderwezen zijn in de Nederlandse taal.

Via de training kunt u uw taalkennis bijspijkeren of weer opfrissen.

Doelgroep:

Medewerkers en onderwijskrachten die veel moeten schrijven of teksten van anderen moeten corrigeren.

Wat komt er tijdens de training aan de orde:

 • Tussenletters en samenstellingen
 • Deelteken, trema en apostrof
 • Verkleinwoorden
 • Meervoudvormen
 • Hoofdletter en interpunctie
 • Afkortingen en letterwoorden
 • Aaneenschrijven
 • Koppelteken, afbreekteken, accentteken, uitspraakteken
 • Werkwoordspelling
 • Persoonsvorm tegenwoordige tijd en verleden tijd
 • Voltooid deelwoord regelmatig en bijvoeglijk gebruikt
 • Voltooid deelwoord onregelmatig en bijvoeglijk gebruikt
 • Infinitief
 • Onvoltooid deelwoord
 • Woorden met c/cc/ en k/kk

Training: 1 dag